Mẫu đăng ký nhập họcAPPLICATION FOR ADMISSION

Đối với những thắc mắc và câu hỏi, xin hãy điền các thông tin cần thiết vào form bên dưới và gửi cho chúng tôi. Xin lưu ý nhập đầy đủ các hạng mục bắt buộc đặc biệt như Tên, địa chỉ email.
Trường hợp các thắc mắc từ phía công ty - tổ chức, xin hãy nhập tên người đại diện và địa chỉ liên lạc.
Về chi tiết liên quan đến thông tin cá nhân, xin hãy đọc các quy định liên quan

Mục * là mục bắt buộc

Ứng viên nguyện vọng nhập học Chi tiết

*Họ tên
*Giới tính
*Ngày sinh
Năm  Tháng  Ngày
*Quốc tịch
*Quốc gia
*E-mail
Số điện thoại

Dành cho những người đang sinh sống tại Nhật, xin hãy nhập địa chỉ

Số Bưu điện
Địa chỉ

Về các khóa học

*Khóa học mong muốn
*Về Visa
*Thời gian nhập học mong muốn
Năm  Tháng
Mọi thắc mắc xin liên hệ


Trường hợp không nhìn rõ hình ảnh hãy nhấp vào đây

Phương châm bảo hộ thông tin cá nhân

Tại học viện, tính bảo mật thông tin cá nhân luôn được ý thức cao, với phương châm luôn bảo mật thông tin cá nhân, toàn thể công ty luôn cố gắng bảo mật thông tin một cách chính đáng nhất.
Về việc giáo dục, đào tạo và kiểm tra xem như là một phương pháp mang tính hiệu quả tương đương với phương pháp quản lý và các nguyên tắc cơ bản liên quan đến việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân; được quy định bên dưới và thực thi.

Nguyên tắc cơ bản về việc thu thập, sử dụng, cung cấp thông tin cá nhân
  1. Trong trường hợp trực tiếp thu thập thông tin cá nhân, thực hiện với sự đồng ý của người đó bằng phương pháp hợp pháp và công chính
  2. Trong trường hợp thu thập thông tin, sẽ minh bạch mục đích sử dụng và lấy các thông tin trong phạm vi cần thiết cho mục đích đó
  3. Những thông tin nhạy cảm cao có khả năng xâm phạm lợi ích của các cá nhân, ngoài trường hợp có sự đồng ý một cách rõ ràng của đương sự hoặc theo quy định của pháp luật, còn lại thì không thu thập
  4. Công ty chúng tôi, trong trường hợp việc xử lý thông tin các nhân được thụ thác từ bên thứ ba cũng như công ty ủy thác cho bên thứ ba, về việc duy trì bảo mật thông tin cá nhân, các hạng mục liên quan đến việc tái ủy nhiệm, bên chịu trách nhiệm khi có sự cố, việc xóa bỏ và hoàn trả thông tin cá nhân khi chấm dứt hợp đồng, chúng tôi sẽ điều chỉnh và tuân thủ theo đó
  5. Chỉ sử dụng và cung cấp thông tin cá nhân trong phạm vi được đương sự đồng ý
Về việc quản lý thông tin cá nhân
  1. Những thông tin cá nhân học viện trực tiếp thu thập hoặc thụ thác từ bên thứ ba sẽ được giữ trạng thái chính xác, sẽ có biện pháp để ngăn chặn truy cập trái phép, mất mát, tiêu hủy, giả mạo và rò rỉ, vv ..
  2. Trường hợp thụ thác liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân từ bên thứ ba, khi người ủy thác đã nắm được thông tin cá nhân, phải có sự đồng ý của đương sự và chắc chắn rằng họ đang thu thập bằng phương pháp hợp pháp và công bằng .
Về quy định pháp luật và các quy phạm khác

Học viện sẽ tuân thủ các quy định pháp luật và các quy phạm khác của Nhật Bản liên quan đến việc bảo vệ thông tin cá nhân, và phấn đấu cho sự cải tiến liên tục của chính sách này.

Thắc mắc từ đương sự

Các câu hỏi về việc xử lý các thông tin cá nhân từ đương sự, trong một phạm vi cho phép, chúng tôi sẽ cố gắng để kịp thời giải đáp. Trong trường hợp quý vị cần xác nhận về thông tin cá nhân của bản thân hay có các câu hỏi liên quan đến trang này, xin vui lòng liên hệ: TEL. 06-6533-3072