Danh sách tin tức CloverNEWS DETAIL

2017/12/1

防災センター / Trải nghiệm huấn luyện phòng chống thiên tai

防災センターで地震体験や避難方法、火災時の対処法などを学んできました\(^▽^)


Học về cách ứng phó khi xảy ra hỏa hoạn, trải nghiệm cách tránh nạn khi động đất xảy ra.